Kontakt

UPRATE SP. Z O. O.

z siedzibą w miejscowości Kąty Goździejewskie I nr.3
05-311 Dębe Wielkie,

NIP: 8222343561, REGON:146249692,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000429887

Tel: 537 722 888
kontakt@dorywcza.pl